LPG REVIZE NA POČKÁNÍ Praha 9 - Újezd nad Lesy. Tel: 775 251 750 i WhatsApp, ne SMS.
VÝMĚNY LPG NÁDRŽÍ po kliknutí níže ↆↆↆ 775251750 info@lpg-obchod.cz

Výměna LPG nádrže na počkání

 

 

NOVINKA: Výměny LPG nádrží na počkání a krátké objednací lhůty max. do týdne. Možnost výměny také odpoledne nebo o víkendech a státních svátcích. Praha 9, městská část Újezd nad Lesy nebo Horní Počernice. Většina nádrží cca 80 kusů skladem. Nemusíme nic objednávat a Vy na nic čekat.

Cena za kompletní výměnu 9.990 Kč za vnitřní nádrž.

1. Nová LPG nádrž rok výroby 2024 s evropskou homologací a schválením Min. dopravy pro typové LPG přestavby

2. Nové těsnění pod multiventil

3. Originální pasport-certifikát od výrobce nádrže

4. Zápis nové nádrže do Vaší LPG přílohy

5. REVIZE (zkouška těsnosti) s potvrzením do Vaší LPG přílohy k tech. průkazu

6. Kartička na trvalou slevu LPG na čerpacích stanicích TOMEGAS Praha

7. Výměny nádrží v továrních přestavbách od 10.990 Kč. Dacia, Opel, Škoda, VW, Fiat, KIA a Hyundai (včetně I10 se speciální nádrží)

Aktuální časté dotazy k výměně LPG nádrží >>

Neváhejte se s námi poradit. Pro určení správného typu (nádrž místo rezervy vnitřní nebo vnější nebo nádrž válcová) a velikosti nádrže pošlete prosím fotky Vaší nádrže, výrobního štítku s vyraženými údaji (D = průměr v mm, H = výška v mm, L = hrubý objem nádrže v litrech) a foto ventilu na email: info@lpg-obchod.cz nebo WhatsApp na tel. 775 251 750 (neumíme přijmout SMS)

Zeptejte se nás >>

Certifikát – pasport nádrže rok výroby 2024

LPG nádrž toroidní vnitřní

LPG nádrž toroidní vnější

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 153/2023 Sb. ze dne 18.5.2023, strana 2105 – 2106
o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo
zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem

1. Vozidla přestavěná na pohon zkapalněným ropným plynem (dále jen „LPG“), stlačeným zemním plynem (dále jen
„CNG“), nebo zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG) musí splňovat tyto podmínky:

a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí toto zařízení umožňovat okamžité uzavření uzavíracích ventilů tlakových
nádob, pokud toto není zajištěno samočinně,
b) musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem LPG, CNG
nebo LNG, toto platí pro vozidlo poháněné LPG, CNG nebo LNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k
jiným účelům než k pohonu
c) výrobce vozidla či výrobce komponentů plynových zařízení nebo jejich zástupce stanoví podmínky údržby, včetně termínů a
způsobu provedení periodických zkoušek tlakových nádob,
d) tlakové nádoby na vozidle musí být umístěny tak, aby nebyly vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,
e) vozidlo přestavěné na pohon CNG a LNG musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 110 a podmínkám této vyhlášky,
vozidlo přestavěné na pohon LPG musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 67 a podmínkám této vyhlášky, pro individuální
schválení přestavby jednotlivého vozidla se postupuje přiměřeně,
f) emise znečišťujících látek ve výfukových plynech nesmí překročit stanovené hodnoty pro danou kategorii a provedení vozidla
g) výrobce nádrže stanoví její životnost, obvykle je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 20 let.

2. Vozidla přestavěná na pohon LPG, CNG nebo LNG, musí být dále výrobcem vozidla či výrobcem komponentů
plynových zařízení nebo jejich zástupcem vybavena návodem k obsluze, který obsahuje:

a) bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě
dopravní nehody,
b) informaci, že v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s
otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,
c) informaci, že obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu ,
nebo do nádob k tomu určených,
d) informaci, že pokud nastane závada plynového zařízení, musí se ihned toto zařízení vyřadit z provozu, za tuto závadu se té ž
považuje skutečnost, že není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo je překročena doba životnosti tlakové nádoby
nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený a
e) informaci, že v případě, že v průběhu jízdy vozidla vznikne závada uvedená v odstavci 3, musí být vozidlo ihned odstaveno a
učiněna bezpečnostní opatření.

3. Za závadu zařízení, při které musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření se pokládá:

a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,
b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,
c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,
d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných
ventilů a upevnění nádob, porucha nízkotlakého a vysokotlakého systému vedení plynu,
e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru nebo
f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výfukových plynech.

Zajistíme úspěšné měření emisí za 2.500,- (obsahuje odvoz a dovoz vozu a poplatek na měření emisí). Můžeme zařídit také STK. Možnost přistavit auto i odpoledne nebo večer den předem. Praha 9 – Újezd nad Lesy. Objednávky na tel. 775 251 750. Auto bez STK = Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem = 6 bodů a bloková pokuta 2500-3500 Kč. Platnost technické prohlídky končí v den, který je vyznačen ve velkém technickém průkazu, nikoliv v posledním dnu měsíce vyznačeném na kontrolní nálepce!

 

Zpět na Časté dotazy (FAQ)  >>