LPG REVIZE NA POČKÁNÍ Praha 9 - Újezd nad Lesy. Tel: 775 251 750 i WhatsApp, ne SMS.
VÝMĚNY LPG NÁDRŽÍ po kliknutí níže ↆↆↆ 775251750 info@lpg-obchod.cz

Crash test Opel Astra Caravan na LPG (ADAC)

Strach mnoha řidičů, že by vozidlo poháněné plynem LPG mohlo při nehodě nebo požáru vozidla vybuchnout, je nepodložený. Potvrdil to náročný test, který nechal uskutečnit německý autoklub ADAC.  Test se skládal z nárazového testu a zkoušky požárem.

Zkoumání německým autoklubem ADAC prokázalo, že vozidla poháněná plynem LPG jsou bezpečná!

Při bariérové zkoušce byla u Opelu Astra Caravan přestavěného na plyn LPG simulována těžká nehoda, způsobená najetím jiného vozidla do jeho zádě. Tím druhým vozem byl starší Opel Kadett o hmotnosti 1360 kg. Do Astry s pohonem na LPG, která byla vybavena toroidní nádrží na LPG umístěné místo rezervního kola, narazil zezadu rychlostí 60 km/h se 70% bočním přesazením. K takové kolizi dochází v praxi často. Ohledání havarované astry ukázalo, že zařízení pro pohon LPG přestálo nehodu nepoškozeno a zachovalo si plynotěsnost. Neporušené po nárazu zůstalo i upevnění nádrže. Kontrolu poškození nádrže ve vraku záchranářům ztěžovaly jenom zaseknuté výklopné zadní dveře vozu.

Celkově se dá konstatovat, že takto umístěné plynové zařízení cestující nijak při nehodě neohrožuje.

Při následné požární zkoušce bylo deformované vozidlo Opel Astra Caravan s pohonem na LPG zapáleno. Jako urychlovač požáru posloužilo několik nádob naplněných benzinem pod zadní částí vozu. Již čtyři minuty po vzplanutí benzinu se poprvé kontrolovaně otevřel pojistný ventil plynové nádrže, aby se tak snížil přetlak v ní. V té chvíli byl vnitřek vozu již asi minutu v plamenech. V dalším průběhu zkoušky opět plyn unikal přetlakovým ventilem kontrolovaně tak dlouho, až byla nádrž po asi deseti minutách zcela prázdná. Při kontrolovaném unikání plynu směřoval plamen k zemi, aby ve vážném případě nebyl nikdo zraněn. Ani u vozidla ležícího na boku by žár v přímém okolí uvolňovaného plynu nebyl tak velký, aby představoval další nebezpečí nad rámec samotného požáru vozu. Po uhašení požáru byla nádrž na LPG stále nedotčená. Pojistný ventil zabránil, aby se vlivem rostoucího vnitřního tlaku roztrhla. Přítomný plyn nemohl uniknout prudce, takže nevzniklo nebezpečí výbuchu.

Výsledek náročného testu německého autoklubu ADAC prokázal, že automobily s přestavbou na plyn LPG jsou naprosto bezpečné, a to i v případě požáru. Podmínkou ale je, aby přestavba byla uskutečněna skutečně profesionálně a s dodržením všech bezpečnostních předpisů. V takovém případě se uživatelé těchto vozidel ani jejich okolí nemají čeho obávat.

Zpět na Časté dotazy (FAQ)  >>