Montážní místa LPG v Praze a okolí: Praha 6 LIBOC, Praha 9 HORNÍ POČERNICE, Praha 10 MALEŠICE, Praha 10 HOSTIVAŘ, Praha 10 STRAŠNICE, Český Brod - Chrášťany, Líbeznice u Prahy, Kamenný Přívoz, Mladá Boleslav a Neratovice.
Prodej dílů LPG-shop: 775 251 750 ( Po-Pá 8 - 18 ) info@lpg-obchod.cz

Konec zákazu vjezdu vozidlům na LPG do podzemních garáží

Sbírka zákonů č. 268/2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb ze dne ze dne 6.září 2011.

Bod 25. V § 30 odstavec 8 JE ZRUŠEN!  (Původní znění: „V podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva“)

Bod 17. V § 21 odstavec 2 NOVĚ ZNÍ: Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.

 

Zpět na Časté dotazy (FAQ)  >>