LPG REVIZE NA POČKÁNÍ Praha 9 - Újezd nad Lesy. Tel: 775 251 750 i WhatsApp, ne SMS.
VÝMĚNY LPG NÁDRŽÍ po kliknutí níže ↆↆↆ 775251750 info@lpg-obchod.cz

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů dle nového nařízení GDPR. Osoby, které s námi spolupracují, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle zákonných předpisů. V následujícím textu Vám poskytneme informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů. Toto poučení je k dispozici na naší webové stránce, můžete se k němu kdykoliv vrátit.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem osobních údajů je firma Marek Fišer, Čenovická 2139, 19016, Praha 9, IČ 40877604.

Jaká jsou Vaše práva a kde je můžete uplatnit?

1) Právo odvolat souhlas

Máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

2) Právo na informace

Máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě nebo k Vašemu pseudonymu. Na základě Vašeho požadavku Vám může být informace sdělena i elektronicky.

3) Právo na vymazání, omezení zpracování, nebo opravu, právo kontaktovat

Máte právo na vysvětlení, pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Máte právo požadovat, aby byly Vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva, porušována,

můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

4) Kontaktní místa

K uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu , na informace, na vymazání, zablokování a opravu Vašich údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu Marek Fišer, Čenovická 2139, 19016, Praha 9.

Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví něco jiného.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme ?

Údaje pro plnění smlouvy

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, RZ vozidla, typ vozidla,) budeme shromažďovat a používat jen pokud tyto údaje uvedete do kontaktního formuláře. Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování Vašeho dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou Vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodně právní archivační lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

Údaje pro plnění zákonných povinností

Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) Tyto údaje jsou zpracovávány, evidovány a archivovány na základě zákonných povinností (pro potřeby FÚ, státních orgánů atp)

K čemu vaše osobní údaje používáme ?

1, pro splnění legislativních a úředních povinností a pro zajištění našich práv a práv třetích osob

2, pro splnění obchodních podmínek a podmínek vyplývajících s obchodních , servisních a souvisejících smluv a služeb (např. přepravní služby) 3, pro zpracovávání nabídek a poptávek, vyřizování vašich požadavků 4, pro zajištění předávání informací a nabídek (např termíny servisu, revizí, svolávací akce, zasílání nabídek atp) 5, pro interní zpracování a analýzu, pro zlepšení služeb a přístupu ke klientům

Ve kterých případech mají třetí osoby přístup k Vašim údajům?

1) Předání za účelem plnění smlouvy

Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro firmu Marek Fišer. Příkladem může být pověření přepravních společností. Např PPL, GLS, ČP, Geis, DHL, DPD atp. Poskytovatelé těchto služeb smí využívat poskytnuté osobní údaje výhradně v souladu s nařízením GDPR ke splnění úkolu (služby) a nesmí jej dále využívat pro třetí nezúčastněné strany (např reklamní společnosti atp).

2, Předání veřejným orgánům, popř. na základě soudního příkazu

Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání. Firma Marek Fišer nepředává vaše osobní údaje třetím stranám k využívání pro marketingové účely, ani s vašimi údaji nijak neobchoduje. Vaše osobní údaje využíváme výhradně pro vlastní potřebu, plnění obchodních smluv a závazků z nich vyplývajících nebo pro plnění zákonných povinností. Více informací vám bude poskytnuto na základě písemného dotazu či žádosti o poskytnutí informací o zpracování vašich osobních údajů Žádosti zasílejte na adresu Marek Fišer, Čenovická 2139, 19016, Praha 9